داستان ما از کجا شروع شد

خدمات تودوزی و دوزندگی اتومبیل کاملا به صورت تخصصی توسط مراکز مختلفی در کشور در حال ارائه بوده و مرکز تودوزی اتومبیل رضا به عنوان یکی از مهم ترین مراکز فعال در این حوزه در محدوده غرب تهران می باشد. خدمات تودوزی و دوزندگی اتومبیل نظیر تعمیر و تعویض روکش صندلی توسط این مرکز ارائه می گردد. متخصصان و کارشناسان این مرکز حتی در زمینه طراحی انواع روکش صندلی نیز تخصص داشته و سفارشات شرکت ها و مشتریان را دریافت می کنند.